اطلاعیه9 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1398/10/18

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-Journal of Biochemical Technology-  ISI / WOS
2-JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH- ISI / WOS
3-Journal of Advanced Pharmacy Education and Research [JAPER] - SCOPUS
4-REVISTA UNIVERSIDAD Y SOCIEDADISI / WOS
5-TEORIA E PRATICA EM ADMINISTRACAO-TPA - ISI / WOS
6-REVISTA INCLUSIONES - ISI / WOS
7- International Journal of Psychosocial Rehabilitation-SCOPUS
8- Journal of critical reviews(JCR)-SCOPUS
9- Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities-SCOPUS

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com